icoon Infrastructuur energie RES

Energie-infrastructuur

De netbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor voldoende capaciteit van het elektriciteitsnet, kunnen alleen investeren in uitbreiding en verzwaring van het net op basis van concrete elektriciteitsplannen van overheden en marktpartijen. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de RES-regio Drenthe wordt een concreet toekomstbeeld gegeven voor het volume duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030. Er zijn echter nog veel onzekerheden, zoals de ontwikkeling van de elektrificatie van mobiliteit, bedrijfsprocessen en de warmtevoorziening tot 2030. Verder is bijvoorbeeld de prognose voor moeilijk stuurbare zonne-energie op daken (nog) onduidelijk.

Het is en blijft nodig de planvorming van gemeenten, provincie en waterschappen continu af te stemmen met de netbeheerders en vertegenwoordigers van maatschappelijke sectoren. Deze afstemming heeft betrekking op de ruimtelijke keuzes en afwegingen, nut noodzaak en wenselijkheid en volgordelijkheid van projecten, efficiency en effectiviteit (CO2-effecten) van te ontwikkelen energie-infrastructuur. De Drentse overheden spreken uit dat ze deze afstemming een belangrijke plaats geven in al hun afwegingen.

Routekaart

De routekaart is een instrument ten behoeve van betere planning, programmering en afstemming tussen netuitbreiding en realisatie van hernieuwbare energieopwekking. De routekaart is een dynamisch instrument welke geupdate wordt vanuit de netbeheerders en gemeenten in Drenthe, afhankelijk van de voortgang van de planningen. Mocht je al een vergunning hebben en jouw project er niet tussen staan, neem dan contact op met de gemeente én netbeheerder. Mocht je een initiatief hebben, nog zonder vergunning, neem dan eerst contact op met de gemeente.