icoon Warmte RES

Regionale Structuur Warmte


Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het vervangen van aardgas als warmtebron door alternatieve duurzame energiebronnen. Meer dan de helft van het totale energiegebruik in de RES-regio Drenthe wordt momenteel namelijk ingezet voor het verkrijgen van warmte – 7,03 TWh. Dit wordt nu nog grotendeels met aardgas gedaan. Volgens de systeemstudie energie-infrastructuur Groningen en Drenthe is hiervan 3,9 TWh aan energie nodig voor de warmtevraag in de bebouwde omgeving.

Om deze opgave zo klein mogelijk te maken, wordt eerst ingezet op energiebesparing. Daarnaast gaat RES-regio Drenthe per situatie op zoek naar duurzame warmtebronnen

Onderwerpen

icoon warmtebesparing

Warmtebesparing gebouwde omgeving

Warmtebesparing gebouwde omgeving

Doelstelling

Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet te vervangen voor duurzame energie. RES-regio Drenthe heeft daarom een besparingsdoelstelling voor warmte. In de periode tot 2030 wordt door de gebouwde omgeving voor warmte 15% minder energie gebruikt: van 3,9 TWh in 2020 naar 3,3 TWh in 2030.

Toelichting

Dit wordt gemonitord aan de hand van de jaarlijkse gegevens over het aardgasverbruik in de bebouwde omgeving. In onderstaande grafiek wordt het totale aardgasverbruik per gemeente weergegeven in miljoenen m³ in een bepaald jaar. Het doel in 2030 is bepaald door het aardgasverbruik van 2020 te verminderen met 15%.

icoon initiatieven warmtebesparing

Initiatieven warmtebesparing

Initiatieven warmtebesparing
Initiatieven warmtebesparing

Doelstelling

De inwoners en bedrijven worden gemotiveerd tot het nemen van geen-spijt maatregelen. Initiatieven en energiecoöperaties worden gestimuleerd en er wordt een beweging van ambassadeurs gebouwd.

Toelichting

In onderstaande kaart worden de initiatiefgroepen warmtebesparing/energie-opwek weergegeven. Klik op het rode vierkant voor meer info.

icoon aardgasvrije wijken/hybride wijken

Aardgasvrije/hybride wijken

Aardgasvrije wijken/hybride wijken
Aardgasvrije wijken/hybride wijken

Doelstelling

In de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeentes zijn startwijken genoemd, waarmee plannen zijn om in de periode tot 2030 van het aardgas af te gaan.

Toelichting

In onderstaande kaart wordt op buurtniveau aangegeven wat de plannen zijn om van het aardgas af te gaan.icoon experimenten warmte

Experimenten warmte

Experimenten warmte
Experimenten warmte

Doelstelling

Innovatie bij lokale en regionale bedrijven wordt gestimuleerd. Tot 2030 worden minimaal 10 experimenten op het gebied van warmte gerealiseerd, inclusief experimenten met opslag en conversie van energie.

Toelichting

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke experimenten er plaatsvinden op het gebied van warmte. De experimenten voldoen aan de volgende definitie: Het toepassen van een innovatie in de gebouwde omgeving op het gebied van duurzame warmte, zoals bijvoorbeeld: Gebruik nieuwe warmtebronnen en/of technieken, optimalisatie inzet ICT en/of techniek, conversie energie en/of opslag, besparing warmtevraag.